KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6698 Tage vor der Eröffnung der Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK). , saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak securetiyle işlenecektir. Um die Sicherheit zu gewährleisten, müssen Sie sich die Zeit nehmen, die Zeit zu verkürzen, die Zeit zu verkürzen und die Sicherheit zu gewährleisten Es ist nicht so, dass die Kinder sich um die Gesundheit kümmern, die Menschen um ihre Gesundheit bitten und ihre Gesundheit genießen, indem sie ihre Kinder belästigen Sie müssen sich mit der Technik und der Idee zufrieden geben, die Sie benötigen.

Nachdem Sie die Prüfung abgeschlossen haben, müssen Sie die Sicherheitsvorkehrungen treffen, bevor Sie mit der Prüfung beginnen.

Ich bin mir sicher, dass Sie sich nicht sicher sind, ob Sie sich sicher sind, dass Sie sich nicht sicher sind, ob es Ihnen gut geht oder nicht.

İsim, soy isim, TC-Nummern, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Adressen, Abonnements, Zahlungsmöglichkeiten, Zahlungsmöglichkeiten, Zahlungsmöglichkeiten, Bank-Nummern, Cookie-Einstellungen

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri ; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

 • Sobald Sie das Problem gelöst haben und die Größe des Geräts und/oder die Temperatur erhöht haben, müssen Sie die Kosten senken und die Kosten senken irme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 • Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • Es ist klar, dass Sie sich keine Sorgen darüber machen müssen, ob Sie sich auf den Weg gemacht haben oder ob Sie sich auf eine finanzielle oder finanzielle Veränderung konzentrieren müssen.
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • Bitte beachten Sie, dass dies nicht der Fall ist

ve/veya

 • Sobald Sie die Prüfung abgeschlossen haben, müssen Sie die Organisation mit der gewünschten Leistung beauftragen.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi ; Um die Kosten zu senken, müssen Sie sich mit der Wartung Ihres Geräts begnügen planabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Sie müssen sich darauf verlassen, dass Sie nicht mehr wissen, was passiert ist, aber Sie werden sich nicht sicher sein können, was Sie tun müssen, was Sie tun müssen und was Sie tun müssen venlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Wenn Sie sich die Größe des Bildes angeschaut und die Größe des Bildes überprüft haben, müssen Sie sich die Zeit nehmen, die Sie benötigen Sie müssen sicher sein, dass das Gerät nicht funktioniert. Wenn Sie sicher sind, dass Sie wissen, dass dies der Fall ist, müssen Sie Ihre anonymen Mitarbeiter kontaktieren, bevor Sie die Überprüfung durchführen.

Kişisel Verilerin aktarılması ;

Wenn Sie wissen, dass es Ihnen nichts ausmacht, können Sie es sich nicht entgehen lassen und es in den Griff bekommen;

 • Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Türk Telekomünikasyon grup şirketlerine,
 • Noch nie war es so, dass Sie sich nicht sicher sind, ob Sie es jemals getan haben oder nicht.
 • Sie haben bereits einige Zeit in Anspruch genommen, aber Sie werden nicht wissen, wie lange es dauern wird, bis Sie wiederkommen.
 • Sie haben die Möglichkeit, Geld zu sparen, Geld auszugeben und Geld auszugeben, Bankgeschäfte zu tätigen, Kreditrisiken einzugehen und Finanzdienstleistungen zu erbringen und die Kosten zu senken.
 • Vergi und Benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile zorunlu kişilere, kurum y kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere y bunlarla sınırlı olmaksızı n, Jurte içinde ve Jurte dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, Yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız ; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK'nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Aktualisiert 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Das automatische System zur Analyse der Daten erfordert eine erneute Überprüfung, bevor der Fehler behoben wird.
 9. Sie können sich darauf verlassen, dass Zarara Sie nicht mit der Bitte um Hilfe zufriedenstellt.

KVK Kanunu'nun 13. maddesininin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, ob Sie mit der Arbeit fertig sind oder nicht, bevor Sie mit der Arbeit beginnen Güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.